Revize

Zajistíme Vám kompletní revizi a kontroly Vašich zařízení

Revize elektrických zařízení

Zajístíme Vám revize od malých spotřebičů, přes elektroinstalace, hromosvody až po revize vysoko-napěťových trafostanic.

Revize plynových zařízení

Plynová zařízení je nutné revidovat a kontrolovat pravidelně. Když se porouchají, mohou být smrtelně nebezpečná. Umíme zajistit všechny revize.

Revize tlakových zařízení

U tlakových zařízení Vám bez potíží zajistíme revize na malé tlakové nádobě nebo na jakkoliv velkém kotli. 

Revize zdvihacích zařízení

Kromě výtahů se věnujeme revizím všech zdvihacích zařízení. Máte malý kladkostroj? Nebo velký jeřáb? Zajistíme Vám potřebné revize a školení.

Kontrola požárního zabezpečení

Zajistíme Vám kontrolu a opravu Vašich požárně bezpečnostní zařízení a to nejen hasicích přístojů, ale všech. 

Revize regálů a polic

Víte o tom, že regály se musí pravidelně ročně revidovat? Zajistíme Vám odborníky na revizi právě těch Vašich.